fbpx
wtorek, 16 lipca, 2024
Na marginesie

Inteligentny projektant twórcą życia na Ziemi!

Od niepamiętnych czasów ludzie nauki starali się dojść do tego jak powstało życie na Ziemi. Istnieje wiele teorii na ten temat, spośród których najczęściej wymienia się kreacjonizm oraz ewolucjonizm – dwa przeciwstawne zagadnienia. Od pewnego czasu mówi się również o nowym spojrzeniu na kwestię powstania świata. Chodzi tutaj o teorię inteligentnego projektu, która podważa dotychczasowe spojrzenie na omawianą kwestię.

Czym jest ID?

Teoria inteligentnego projekt, w skrócie ID (od angielskiego „theory of intelligent design)” była przedmiotem debat tak naprawdę już od czasów starożytnych. Jednak terminem „inteligentny projekt” zaczęto posługiwać się na przełomie XVIII i XIX wieku. Teoria ta głosi, że niektóre rzeczy powstały w sposób naturalny, natomiast organizmy bardziej skomplikowane, takie jak na przykład człowiek, zostały zaprojektowane przez pewną inteligentną siłę sprawczą. Teza ta zakłada więc istnienie projektanta, który odpowiedzialny jest za stworzenie bardziej złożonych obiektów na świecie. Natomiast rzeczy proste, mniej skomplikowane, takie jak na przykład kamienie, powstały zależnie od naturalnych procesów toczących się na świecie. Dowodów na tworzenie złożonych obiektów można doszukiwać się według zwolenników ID w takich dziedzinach nauki jak kryptologia czy archeologia, ale także genetyka i matematyka, które rozstrzygają spory na temat kodowania i powstawania różnych rzeczy.

ewolucja i inteligentny projekt
ewolucja i inteligentny projekt

Inteligentny projekt a kreacjonizm

Teoria ID nie do końca neguje kreacjonizm, który opiera się na założeniu, że zarówno człowieka, jak cały świat stworzył Bóg. Pogląd ten uważany był za dominujących w naukach biologicznych aż do XIX wieku. W teorii inteligentnego projektu również zakłada się działanie siły wyższej, ale różnica polega na tym, że genialny stwórca nie jest określony ani nazwany i nie koniecznie musi to być Bóg, ale np. obca cywilizacja. Nie bierze się tutaj pod uwagę Biblii i w żadnym wypadku nie ma odniesień do religii.

Co na to teoria Darwina?

Teoria inteligentnego projektu nie wyklucza kategorycznie ewolucjonizmu. Jednak Darwin uważał, że świat powstał bez ingerencji jakiejkolwiek inteligencji lub siły wyższej. To sprzeczne z idealnym projektem, który przecież miał być wynikiem czyjegoś genialnego projektu. Teoria ewolucji może mieć zastosowanie tylko w wypadku opisywanych wcześniej mniej skomplikowanych tworów, których struktura nie wymagała większego projektowania i planowania. Można pokusić się o stwierdzenie, że teoria ID jest wypadkową dwóch wielkich tez – kreacjonizmu i ewolucjonizmu.

Pożywka dla filozofów

Teoria ID jest ciekawym sposobem myślenia na temat stworzenia człowieka i świata, jednak w dalszym ciągu jest wyłącznie przedmiotem rozważań filozoficznych niektórych uczonych. W dalszym ciągu jest ona mało znana i można powiedzieć, że spychana na margines. Choć do powstania życia nie wskazuje sił nadprzyrodzonych, własnie często to się jej niesłusznie zarzuca. Niewątpliwie jest dobrym przedmiotem do kreatywnej dyskusji między pasjonatami nauk filozoficznych.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x