fbpx
niedziela, 14 kwietnia, 2024
Na marginesie

Prawidłowe nadawanie przesyłek. Koniec kłótni!

Artykuły Niebezpieczeństwo w kopercie – Perfumeria APAR, oraz Dyletanci i profesjonaliści porównanie perfumerii odnoszące się do sposobu nadawania próbek perfum w listach, spotkały się z dużym zainteresowaniem. Jednakże w komentarzach zarzucono, iż winą za ich wadliwe dostarczenie odpowiada Poczta Polska.

Zwróciłam się do poczty polskiej o wypowiedź w kwestii nadawania i dostarczania przesyłek zawierających próbki perfum.

Prawidłowe nadawanie przesyłek
Prawidłowe nadawanie przesyłek

Poniżej odpowiedź Poczt Polskiej

 

Witamy,

informujemy, że w myśl Ustawy Prawo Pocztowe, w przesyłkach listowych nie można umieszczać innych przedmiotów niż: przesyłka z korespondencją lub druk.

 Przesyłka listowa – przesyłka pocztowa z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek reklamowych (zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa pocztowego).

Przesyłka z korespondencją – przesyłka pocztowa niebędąca drukiem, zawierająca informację utrwaloną na dowolnym nośniku, w tym utrwaloną pismem wypukłym (zgodnie z art. 3 pkt 25 Prawa pocztowego).

Druk – przesyłka pocztowa zawierająca informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub czasopismo ( zgodnie z art. 3 pkt. 5 Prawa pocztowego).

Jeżeli klient nie dostosuje rodzaju przesyłki do jej zawartości, wyłącza to na podstawie art. 87 ust. 3 pkt. 2 Ustawy Prawo pocztowe odpowiedzialność operatora pocztowego z przyczyn leżących po stronie nadawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej.

Klient przesyłając przesyłką listową zawartość inną niż korespondencja lub druk czyni to na własną odpowiedzialność, gdyż przesyłki pocztowe są nadawane w stanie zamkniętym.

W przypadku nadania innej zawartości w liście, Klient pozbawia się skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku złożonej reklamacji.

Nadając przesyłki z zawartością przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych i kruchych zalecamy skorzystanie z opcji dodatkowej Ostrożnie – traktowanie przesyłki ze szczególną ostrożnością. Opcja Ostrożnie dostępna jest w usługach paczkowych niepowszechnych – Paczka 24, Paczka 48 oraz kurier Pocztex.

Ponadto, za prawidłowe opakowanie każdej przesyłki odpowiedzialny jest nadawca. Opakowanie powinno być trwałe, dostosowane do masy i zawartości przesyłki, również takie, aby przesyłka nie mogła uszkodzić innych przesyłek.

Źle opakowana przesyłka listowa (nieregularny kształt, wystające elementy) może uszkodzić urządzenia sortujące, a także uszkodzeniu może ulec sama przesyłka. Informujemy także, że pracownik w placówce może odmówić przyjęcia przesyłki listowej, jeżeli będzie miał zastrzeżenia, co do zawartości przesyłki.

 Nie mamy również zastrzeżeń, co do publikacji naszej odpowiedzi.

Pozdrawiamy

Serdecznie dziękuję

Podsumowanie

 

Z powyższego wynika, że za uszkodzenie przesyłki listowej zawierającej próbki odpowiada tylko i wyłącznie nadawca. Decydując się na taki sposób dostarczenia czyni to na własną odpowiedzialność. Ponosi w związku z tym wszelkie z tego płynące konsekwencje.

Prawidłowe nadawanie przesyłek, nie powinno w związku z tym, budzić już takich niepotrzebnych emocji.

Mam nadzieje, że moje artykuły jak i wyjaśnienia Poczty Polskiej sprawią, że nadawanie przesyłek nie będzie stanowiło problemu firmom prowadzącym kampanie wysyłkowe.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x